Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Oeacc - Värdepapper och enkla fordringar

Sök i Oeacc - Värdepapper och enkla fordringar

Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar
889 kr

Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar

av Gösta Walin

Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställ…

Lägg i kundvagn

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl…

av Finansdepartementet

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

av Elif Härkönen
Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.) : Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen
461 kr

Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för fina…

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning
858 kr

En otydlig reglering av aktiemarknadsbolagens informationsgivning eller bristfälliga sanktioner vid överträdelser av reglerna skadar förtroendet för den svenska värdepappersmark…

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn