Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oeaba - Fastighetsförvärv

Expropriationslagen : en kommentar

Expropriationslagen : en kommentar

av Anders Dahlsjö

Tjugotvå år efter föregående upplaga har kommentaren arbetats om och kompletterats. Särskilt framträdande är förändringarna som gäller ersättningsbestämmelserna i 4 kap.Högsta d…