Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oeaaa - Allmän avtalsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Avtalsrätt II

av Axel Adlercreutz

Contract Law For Dummies

av Scott J. Burnham
Avtalsrätt II

Avtalsrätt II är andra delen av en samlad framställning över den svenska allmänna avtalsrätten, men boken kan även läsas separat. Den utkom i en första upplaga 1967 och har seda…

Contract Law For Dummies

Take the mumbo jumbo out of contract law and ace your contracts course Contract law deals with the promises and agreements that law will enforce. Understanding contract law is v…