Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oeaa - Allmän förmögenhetsrätt

Sök i Oeaa - Allmän förmögenhetsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

av Hans Bengtsson
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad…


Fakta om Astrid Lindgren Den svenska marknadsföringslagstiftningen Avtalsrätt I Same-Sex Parenting and the Best Interests Principle
9-12 årFakta om Astrid Lindgren av Nina SahlDen svenska marknadsföringslagstiftning... av Carl Anders SvenssonAvtalsrätt I av Axel AdlercreutzSame-Sex Parenting and the Best Interes... av Lydia Bracken

International and European Disability Law and Policy Across Intellectual Property Copyright's Arc Conceptions in the Code
International and European Disability L... av Andrea BroderickAcross Intellectual Property Copyright's Arc av Martin SkladanyConceptions in the Code av Stefan Larsson