Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Odgq - Planering för kommunikationer och transporter

Sök i Odgq - Planering för kommunikationer och transporter

Trafiken i den hållbara staden

Transportsektorn och klimatpolitiken

av Maria Bratt Börjesson
Trafiken i den hållbara staden

Boken behandlar grunderna för planering och utformning av ett hållbart trafiksystem. Den beskriver först kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Därefter behandlas hu…

Transportsektorn och klimatpolitiken

De klimatpolitiska målen är ambitiösa i Sverige, våra fordon blir allt bränsleeffektivare, skatten på drivmedel är hög och samhället satsar på kollektivtrafik, järnväg och cykel…