Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Odgd - Kommunal planering

Sök i Odgd - Kommunal planering

Den öppna staden : en etik för byggande och boende

av Richard Sennett

Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

av Susanne Urban
Den öppna staden : en etik för byggande och boende

Den som bor i en stad bor på sätt och vis i två olika slags städer på samma gång: en uppbyggd miljö och en social sådan. Sociologen och stadsplaneraren Richard Sennett använder …

Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska …


Etik i stadsplanering Klarakvarteren : från baksida till framsida Framtidsstaden : om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Framtidsstaden : om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?
Etik i stadsplanering av Marcus JohanssonKlarakvarteren : från baksida till fram... av Mats HederosFramtidsstaden : om Sverige imorgon bli... av Lars ÅbergFramtidsstaden : om Sverige imorgon bli... av Lars Åberg

Stadens tekniska system Staden vi har till låns Parkstaden : Stockholms landskap och stadens rum Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik
Stadens tekniska system av Birgitta JohanssonStaden vi har till låns av Anders WahlgrenParkstaden : Stockholms landskap och st... av Britt-Marie AlvemUrbanismer : dagens stadsbyggande i ret... av Marcus Adolphson