Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Od - Förvaltning

Sök i Od - Förvaltning

Krishandboken : allt du behöver för att klara dig

av Niklas Kämpargård

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och and…

av Fredrik Gröndahl
Krishandboken : allt du behöver för att klara dig

Om Sverige drabbas av ett långvarigt strömavbrott blir följderna snabbt besvärliga. På bara några timmar blir det kallt inomhus, vattnet slutar att rinna ur kranen och maten tar…

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

Denna lärobok som vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling inneb…


Samhällsplaneringens teori och praktik Moderna kommuner Organisationsteori för offentlig sektor Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop
Samhällsplaneringens teori och praktik Moderna kommuner av Stig MontinOrganisationsteori för offentlig sektor av Tom ChristensenHappy food : om hur mat och lycka hänge... av Niklas Ekstedt

Kommunalrätt : en introduktion för professionsutbildningar Tio principer för en framgångsrik upphandling Larmrapporten : att skilja vetenskap från trams Vinnande anbud : så lyckas du i offentliga upphandlingar
Kommunalrätt : en introduktion för prof... Tio principer för en framgångsrik uppha... av Björn BergströmLarmrapporten : att skilja vetenskap fr... av Emma FransVinnande anbud : så lyckas du i offentl... av Magnus Josephson