Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Od - Förvaltning

Sök i Od - Förvaltning

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och and…

av Fredrik Gröndahl

Samhällsplaneringens teori och praktik

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

Denna lärobok som vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling inneb…

Samhällsplaneringens teori och praktik

Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att vä…


Krishandboken : allt du behöver för att klara dig Organisationsteori för offentlig sektor Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocessen Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop
Krishandboken : allt du behöver för att... av Niklas KämpargårdOrganisationsteori för offentlig sektor av Tom ChristensenOffentlig upphandling - LOU och upphand... av Eva Lindahl ToftegaardHappy food : om hur mat och lycka hänge... av Niklas Ekstedt

Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem Ingång Sfi studieväg 1, kurs A och B, övningsbok EU Digital Law Kommunikation, organisation och ledarskap
Politik som organisation - Förvaltnings... av Shirin Ahlbäck ÖbergIngång Sfi studieväg 1, kurs A och B, ö... av Anna BjursénEU Digital Law Kommunikation, organisation och ledarsk... av Cristian Lima