Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ocgdf - Frihetlig socialism

En anarkists minnen

En anarkists minnen

av Pjotr Kropotkin

"Där makten finns - där finns ingen frihet." - Pjotr Kropotkin Pjotr Kropotkin (1842-1921) var fursten, forskaren och hovmannen som avstod allt som överklasslivet skänkt honom o…

Anarcho-syndicalism

av Rudolf Rocker

Post-Anarchism

Anarcho-syndicalism

In 1937, at the behest of Emma Goldman, Rocker penned this political and philosophical masterpiece as an introduction to the ideals fueling the Spanish social revolution and res…

Post-Anarchism

Post-anarchism has been of considerable importance in the discussions of radical intellectuals across the globe in the last decade. In its most popular form, it demonstrates a d…


 1. Anarcho-syndicalism av Rudolf Rocker
  1
 2. God and the State av Mikhail Bakunin
  2
 3. En anarkists minnen av Pjotr Kropotkin
  3
 4. Gud Och Staten av Michail Bakunin
  4
 5. Anarchism av Daniel Guerin
  5