Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oc:oa - Politisk sociologi

Sök i Oc:oa - Politisk sociologi

Sociala rörelser i en ny tid

av Ron Eyerman

Risksamhället

av Ulrich Beck
Sociala rörelser i en ny tid

Sociala rörelser har varit betydelsefulla drivkrafter i den snabba samhällsomvandling som präglat den moderna historien. Likaså har forskningen om sociala rörelser utgjort ett v…

Risksamhället

Ulrichs Becks grundläggande tes är att vi inte bör tänka oss endast en möjlig form av modernitet och modernisering, utan flera olika. Idag är vi "på väg in i en annan modernitet…


Sociala rörelser - politik och kultur Multicultural Citizenship Post-Truth, Fake News and Democracy Chantal Mouffe
Sociala rörelser - politik och kultur Multicultural Citizenship av Will KymlickaPost-Truth, Fake News and Democracy av Johan FarkasChantal Mouffe

En skenande värld : hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv International Political Sociology Fringe Players and the Diplomatic Order Charting Transnational Fields
En skenande värld : hur globaliseringen... av Anthony GiddensInternational Political Sociology Fringe Players and the Diplomatic Order av Jozef BatoraCharting Transnational Fields