Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oc:d - Teori, filosofi

Sök i Oc:d - Teori, filosofi

Tretton texter i politisk teori

Texter i samtida politisk teori

av Ludvig Beckman
Tretton texter i politisk teori

Hur ska samhället styras? Hur ska vår gemenskap organiseras? Dessa frågor är alltid aktuella, oavsett om det gäller dagspolitik eller eviga filosofiska dilemman.Läs merBoken inn…

Texter i samtida politisk teori

Hur bör samhället bäst organiseras? Det övergripande syftet med den här antologin är att presentera ett antal originaltexter som återspeglar den samtida debatten. Frågor om rela…


Politisk teori Beslut Till försvar för det öppna samhället Från Platon till kriget mot terrorismen : De politiska idéernas historia
Politisk teori Beslut av Karin BrunssonTill försvar för det öppna samhället av George SorosFrån Platon till kriget mot terrorismen... av Sven-Eric Liedman

Skin in the game :Vikten av delad risk Contemporary Political Philosophy Read & Riot An Introduction to Political Philosophy
Skin in the game :Vikten av delad risk av Nassim TalebContemporary Political Philosophy av Will KymlickaRead & Riot av Nadya TolokonnikovaAn Introduction to Political Philosophy av Jonathan Wolff