Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oc.07 - Val

Emot allmänna val : Ett anspråkslöst förslag om att rädda d…

av David van Reybrouck

The Principles of Representative Government

av Bernard Manin
Emot allmänna val : Ett anspråkslöst förslag om att rädda demokratin

Ett anspråkslöst förslag om att rädda demokratin. Demokratin som vi känner den är i kris. Skandaler, regeringskriser och populister har tillsammans urholkat förtroendet för dage…

The Principles of Representative Government

The thesis of this original and provocative book is that representative government should be understood as a combination of democratic and undemocratic, aristocratic elements. P…


Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin Electoral Rules and Democracy in Latin America The Oxford Handbook of Electoral Persuasion The Suffragettes
Rösträttens århundrade : kampen, utveck... av Ulrika HolgerssonElectoral Rules and Democracy in Latin... av Cynthia McClintockThe Oxford Handbook of Electoral Persua... The Suffragettes

Conditionality & Coercion One Person, No Vote Presidential Elections and Majority Rule Electoral Engineering
Conditionality & Coercion av Isabela MaresOne Person, No Vote av Carol AndersonPresidential Elections and Majority Rule av Edward B. FoleyElectoral Engineering av Pippa Norris