Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Oabkba - Barn och ungdom

Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld

av Per Larson

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- …

Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld

Boken tar avstamp i barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur och vardagsliv och blir en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och…

Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok

Att undersöka och pröva vem man är och vem man vill vara, i förhållande till omgivningen och till olika kontexter, är något som påbörjas under de föränderliga och omvälvande ung…


Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik Ungdomskulturer Ungdomar och identitet Förstå med kroppen : barns erfarenhet som grund för allt lärande
Barnperspektiv och barnens perspektiv i... av Dion SommerUngdomskulturer av Anne GloppestadUngdomar och identitet av Ann FrisénFörstå med kroppen : barns erfarenhet s... av Biljana C. Fredriksen

Stora boken om kropp & knopp : allt om kroppen, känslor och puberteten Ungdomsgrupper i teori och praktik Mot stjärnorna iGen - Smartphonegenerationen : Hur mår de? Vad tänker de? Vad vill de?
9-12 årStora boken om kropp & knopp : allt om... Ungdomsgrupper i teori och praktik av Philip LalanderMot stjärnorna av Carsten JenseniGen - Smartphonegenerationen : Hur mår... av Jean M. Twenge