Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oa:dd - Metodlära

Sök i Oa:dd - Metodlära

Fallstudier: design och genomförande

av Robert K. Yin

Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

av Mats Alvesson
Fallstudier: design och genomförande

Fallstudien är en av de vanligaste formerna av vetenskapligt arbete på grundnivån inom det samhällsvetenskapliga fältet. Boken presenterar fallstudien och går igenom problemform…

Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Att intervjua någon kan tyckas vara ett enkelt och självklar…


Enkätboken Kvalitativa intervjuer Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik Enkätmetodik med respondenten i fokus
Enkätboken av Jan TrostKvalitativa intervjuer av Jan TrostEnkäten i praktiken - En handbok i enkä... av Göran EjlertssonEnkätmetodik med respondenten i fokus av Marika Wenemark

Enkäter : att formulera frågor och svar Intervjuer Forskningsintervjun : tekniker och genomförande Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
Enkäter : att formulera frågor och svar av Magnus HageviIntervjuer av Anette HallinForskningsintervjun : tekniker och geno... av Bill GillhamFokusgrupper : om fokuserade gruppinter... av Victoria Wibeck