Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Oa:dd - Metodlära

Sök i Oa:dd - Metodlära

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

av Elisabeth Doverborg

Fallstudier: design och genomförande

av Robert K. Yin
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten …

Fallstudier: design och genomförande

Fallstudien är en av de vanligaste formerna av vetenskapligt arbete på grundnivån inom det samhällsvetenskapliga fältet. Boken presenterar fallstudien och går igenom problemform…


Den kvalitativa forskningsintervjun Tricks of the Trade - Yrkesknep för samhällsvetare Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet Enkätboken
Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar KvaleTricks of the Trade - Yrkesknep för sam... av Howard S. BeckerIntervjuer : genomförande, tolkning och... av Mats AlvessonEnkätboken av Jan Trost

Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik Kvalitativa intervjuer Enkätmetodik Enkätmetodik med respondenten i fokus
Enkäten i praktiken - En handbok i enkä... av Göran EjlertssonKvalitativa intervjuer av Jan TrostEnkätmetodik av Erik BerntsonEnkätmetodik med respondenten i fokus av Marika Wenemark