Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kyh - Numismatik

Sök i Kyh - Numismatik

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenning…

av Bo Svensén

Skatter i Skåneland

av Ulla von Wowern
Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Detta är den första bok som ger en samlad och enhetlig beskrivning av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftelsen 1786. Varje minnespe…

Skatter i Skåneland

Denna bok är avsedd att vara en vägledning och fördjupning till utställningen Skatter i Skåneland. Boken innehåller dels en kronologisk översikt över såväl det historiska som de…