Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kye - Emblematik

Sök i Kye - Emblematik

Moder Sveas historia : Den svenska nationspersonifikationen…

av Pär Alexandersson

1000 Symbols

av Rowena Shepherd
Moder Sveas historia : Den svenska nationspersonifikationen under fem sekle

Svea eller Moder Svea beskrivs ofta som en självklar och tidlös företrädare för Sverige. Ändå har hennes historia växlat. Under 1600-och 1700-talen var hon mest ett underdånigt …

1000 Symbols

Symbols are often identified as an international language and, to some extent, they are. But that language is far from universal. Different symbols can mean radically different …