Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

K:d - Historiens filosofi

Sök i K:d - Historiens filosofi

Källkritik

av Torsten Thurén

Historia

av Peter Aronsson
Källkritik

Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt…

Historia

Historia är såklart det som hänt i förfluten tid. Men vilka händelser blir en del av vår historia – och vem bestämmer det? I den här boken poängteras att historisk kunskap…


Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter Historiska undersökningar - Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt Källkritik! - Journalistik i lögnens tid Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
Varför historia? : en ämnesintroduktion... av Klas ÅmarkHistoriska undersökningar - Grunder i h... av Anders FlorénKällkritik! - Journalistik i lögnens tid av Sigurd AllernHistorien är nu : en introduktion till...

Perspektiv på historia Historieskrivningen i Sverige Historien - och varför den angår oss Slavar, kungar och byråkrater  så tänker historiker
Perspektiv på historia Historieskrivningen i Sverige av Ragnar BjörkHistorien - och varför den angår oss av Lynn HuntSlavar, kungar och byråkrater så tänke... av Torsten Thurén