Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

K:d - Historiens filosofi

Sök i K:d - Historiens filosofi

Källkritik

av Torsten Thurén

Historia

av Peter Aronsson
Källkritik

Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt…

Historia

Historia är såklart det som hänt i förfluten tid. Men vilka händelser blir en del av vår historia – och vem bestämmer det? I den här boken poängteras att historisk kunskap…


Källkritik! - Journalistik i lögnens tid Perspektiv på historia Sticka varmt och mönstrat  vantar, sockor, mössor, kragar och några tröjor Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter
Källkritik! - Journalistik i lögnens tid av Sigurd AllernPerspektiv på historia av Gunnel CederlöfSticka varmt och mönstrat vantar, sock... av Erika ÅbergVarför historia? : en ämnesintroduktion... av Klas Åmark

Historien - och varför den angår oss Historia i praktiken History: A Very Short Introduction Kritiska tankar om historia
Historien - och varför den angår oss av Lynn HuntHistoria i praktiken av Staffan BergwikHistory: A Very Short Introduction av John H. ArnoldKritiska tankar om historia av Maria Sjöberg