Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Cb - Bibelutgåvor

Sök i Cb - Bibelutgåvor

King James Bible

Bibeln svart skinn

King James Bible

This 400th anniversary edition of the King James Version of the Bible is a reprint of the 1611 text, in an easy-to-read roman font instead of the black-letter type of the origin…

Bibeln svart skinn

Bibelns berättelser utspelar sig i verkligheten - i tiden, på faktiska platser och i ett historiskt sammanhang. Denna bibelutgåva har 49 kartor och 34 illustrationer insprängda …


The Bible: Authorized King James Version Leviticus as Literature Manuscripts of the Book of Revelation Psalms Through the Centuries
The Bible: Authorized King James Version Leviticus as Literature av Professor Mary DouglasManuscripts of the Book of Revelation av Garrick V. AllenPsalms Through the Centuries av Susan Gillingham

Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet Bibeln från början till slut Psalms Through the Centuries, Volume Two För att ni skall tro : Johannesevangeliet
Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet av Lennart ThörnBibeln från början till slut av Murray WattsPsalms Through the Centuries, Volume Two av Susan GillinghamFör att ni skall tro : Johannesevangeli... av LarsOlov Eriksson