Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Joa - Främre Asien

Sök i Joa - Främre Asien

The Mystery of the Hanging Garden of Babylon

av Stephanie Dalley

Babylonia: A Very Short Introduction

av Trevor Bryce
The Mystery of the Hanging Garden of Babylon

The Mystery of the Hanging Garden of Babylon is an exciting story of detection involving legends, expert decipherment of ancient texts, and a vivid description of a little-known…

Babylonia: A Very Short Introduction

The history of Ancient Babylonia in ancient Mesopatamia is epic. After playing host to three great empires, the Hammurabic and Kassite empires, and the Neo-Babylonian Empire rul…

In the Footsteps of King David Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount Decline and Fall of the Sasanian Empire
In the Footsteps of King David av Yosef GarfinkelJudah and the Judeans in the Neo-Babylo... The End of Days: Fundamentalism and the... av Gershom GorenbergDecline and Fall of the Sasanian Empire av Parvaneh Pourshariati

 1. A Brief History of Ancient Israel av Victor Harold Matthews
  1
 2. 2
 3. 3
 4. Sasanian Persia av Touraj Daryaee
  4
 5. 5
 6. The Sumerians av Samuel Noah Kramer
  6
 7. Ancient Mesopotamia av Susan Pollock
  7
 8. History Begins at Sumer av Samuel Noah Kramer
  8
 9. Decline and Fall of the Sasanian Empire av Parvaneh Pourshariati
  9
 10. Xenophon av J. Antrich
  10