Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

C:oa - Religionssociologi

Sök i C:oa - Religionssociologi

Religionssociologi - en introduktion

av Inger Furseth

Genus och religion

av Jeanette Sky
Religionssociologi - en introduktion

Håller religionen på att försvagas i vår tid, eller står vi inför en religiös uppblomstring? Vilken roll spelar religionen i etniska och nationella konflikter? Idag ställs oftar…

Genus och religion

Den svenska utgåvan är fackgranskad, kommenterad och försedd med ett förord av Medeleine Sultán Sjöqvist, teol dr och universitetslektor vid Teologiska institutionen, Uppsala un…


The Elementary Forms of Religious Life The Sacred in the Modern World Religion och socialt arbete Religion - i människors medvetanden och samhällen
The Elementary Forms of Religious Life av Emile DurkheimThe Sacred in the Modern World av Gordon LynchReligion och socialt arbete av Johan GärdeReligion - i människors medvetanden och... av Olav Hammer

Tro som alternativ : kristendomens framtidsutsikter Levd religion. Det heliga i vardagen. Modell, makt, möten : Interorganisatorisk samverkan inom offentliga sektorn The Oxford Handbook of the Sociology of Religion
Tro som alternativ : kristendomens fram... av Hans JoasLevd religion. Det heliga i vardagen. av Katarina PlankModell, makt, möten : Interorganisatori... av Irving PalmThe Oxford Handbook of the Sociology of...