Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Br - Kommunikation, cybernetik, informationsteori

Sök i Br - Kommunikation, cybernetik, informationsteori

Kommunikation Elevbok 2:a uppl

av Tove Phillips

Samtal

av Karin Aronsson
Kommunikation Elevbok 2:a uppl

Kommunikation är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Kommunikation har uppdate…

Samtal

Samtal fyller våra liv, från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och jurister…


Interpersonell kommunikation Mellan orden : kommunikation i praktiken Information Theory, Inference and Learning Algorithms Visual Collaboration
Interpersonell kommunikation av Mikael JensenMellan orden : kommunikation i praktiken av Per JensenInformation Theory, Inference and Learn... av David J. C. MacKayVisual Collaboration av Ole Qvist-Sorensen

The black swan Elements of Information Theory Language Wars and Linguistic Politics Skilled Interpersonal Communication
The black swan av Nassim Nicholas TalebElements of Information Theory av Thomas M. CoverLanguage Wars and Linguistic Politics av Louis-Jean CalvetSkilled Interpersonal Communication av Owen Hargie