Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ijqh - Visor

Våra älskade julsånger & lekar

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv : studier i socialt …

av Karin Strand
Våra älskade julsånger & lekar

VÅRA ÄLSKADE JULSÅNGER & LEKAR Jul, jul strålande jul - så börjar en av våra vackraste svenska julsånger. Denna, och alla de andra sångerna som hör julen till, totalt ca 160 st…

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv : studier i socialt orienterade visor i skillingtryck

Skillingtryck kallas de enkla vistryck som fram till 1900-talets första decennier vände sig till den breda publiken. Visorna kunde vara av alla möjliga slag: psalmer, kungahylln…