Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet

Sök i Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet

Handbok i kvalitativ analys

av Andreas Fejes

Populärkultur - teorier, metoder och analyser

av Simon Lindgren
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detalj…

Populärkultur - teorier, metoder och analyser

Populärkulturen både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i dagens samhälle. Men vad står egentligen begr…


Sampling Techniques Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare SMART - ett sätt att genomföra forskningsöversikter
Sampling Techniques av William G. CochranVarför vetenskap? : om vikten av proble... av Ulf BjereldForskningsmetodik för ingenjörer och an... av Kristina SäfstenSMART - ett sätt att genomföra forsknin... av Claes Nilholm

Forskningens hantverk Intervjumetodik Qualitative Research Methods Enkätmetodik med respondenten i fokus
Forskningens hantverk av Inger LindstedtIntervjumetodik av Annika LantzQualitative Research Methods av Sarah J. TracyEnkätmetodik med respondenten i fokus av Marika Wenemark