Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Be - Allmän idéhistoria och lärdomshistoria

Sök i Be - Allmän idéhistoria och lärdomshistoria

Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och fo…

av Peter Sohlberg

Kultur- och idéhistoria

av Eva Nord
Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder…

Kultur- och idéhistoria

I Kultur- och idéhistoria presenteras huvuddragen och de stora linjerna i den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen. Den tredje upplagan har anpassats så att den …


Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning Orientalism Violence and the Sacred
Till bildningens försvar : den svåra ko... av Sverker SörlinBildning och praktisk klokhet : I skola... av Ruhi TysonOrientalism av Edward W. SaidViolence and the Sacred av Dr Rene Girard

The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West 2 Volume Hardback Set The Myth of Religious Violence Thus Spoke Zarathustra Philosophical Letters of David K. Lewis
The Cambridge History of Medieval Monas... The Myth of Religious Violence av William T CavanaughThus Spoke Zarathustra av Friedrich NietzschePhilosophical Letters of David K. Lewis av David K. Lewis