Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Aef - Redigeringsteknik

Sök i Aef - Redigeringsteknik

Att skriva en bra uppsats

av Lotte Rienecker

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Att skriva en bra uppsats

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens a…

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori belyser de specifika behov som uppstår då förskolans praktik, lärare eller barn studeras. Författarna tar också upp val av perspektiv, …


Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande Tag och skriv! : fjorton författare om sitt skrivande Att skriva : en hantverkares memoarer
Skriva uppsats med kvalitativ metod : e... av Johan AlvehusHållbara texter : grunderna i formellt... av Sofia AskTag och skriv! : fjorton författare om... av Majgull AxelssonAtt skriva : en hantverkares memoarer av Stephen King

Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Text & Stil : Om konsten att berätta med vetenskap Skriva för att lära Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Forskningsmetodikens grunder - Att plan... av Runa PatelText & Stil : Om konsten att berätta me... av Magnus LintonSkriva för att lära av Olga DystheForskningshandboken : för småskaliga fo... av Martyn Denscombe