Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ae - Bokväsen

Sök i Ae - Bokväsen

Att skriva en bra uppsats

av Lotte Rienecker

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

av Johan Alvehus
Att skriva en bra uppsats

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens a…

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt me…


Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Skriva för att lära Att skriva : en hantverkares memoarer
Hållbara texter : grunderna i formellt... av Sofia AskForskningsmetodikens grunder - Att plan... av Runa PatelSkriva för att lära av Olga DystheAtt skriva : en hantverkares memoarer av Stephen King

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Tag och skriv! : fjorton författare om sitt skrivande Så gör jag : konsten att skriva Kreativt skrivande - Grundbok i litterärt skapande
Forskningshandboken : för småskaliga fo... av Martyn DenscombeTag och skriv! : fjorton författare om... av Majgull AxelssonSå gör jag : konsten att skriva av Bodil MalmstenKreativt skrivande - Grundbok i litterä... av Therése Granwald