Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Fub - Finska

Sveriges sju inhemska språk

av Kari Fraurud

Mitt liv med finskan

av Bert Isacsson
Sveriges sju inhemska språk

En vanlig uppfattning är att Sverige var ett språkligt och kulturellt homogent land fram till mitten av 1900-talet, innan det senaste halvseklets flykting- och invandr…

Mitt liv med finskan

Redan som barn i Tornedalen talade Bert Isacsson svenska och finska i familjen. När han började skolan märkte han vilken låg status finskan hade, inte ens som hjälpspråk fick fi…

Tillfälligheter Nordens språk Avain Espanjaan Murhaballaadia Vaslav Havelin putkassa
Tillfälligheter av Anita HammarstedtNordens språk Avain Espanjaan av Ann-Charlotte WennerholmMurhaballaadia Vaslav Havelin putkassa av Bengt Pohjanen