Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sök i Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Prehospital akutsjukvård Klinisk omvårdnad D. 2 Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudKlinisk omvårdnad D. 2 av Hallbjørg AlmåsVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser...

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtPersoncentrering i hälso- och sjukvård... av Inger EkmanKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Omvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna Forsberg