Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kriminalprocess

Polishandboken

av Andreas Elmebo

Evidence-Based Policing

av Cynthia Lum
Polishandboken

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte…

Evidence-Based Policing

Today's police agencies are in a period of both crisis and reform as they try to improve their ability to deliver public safety to citizens in ways that are effective, legitimat…


A Song for the Dark Times Criminality at Work Neighbourhood Policing Wrongs and Crimes
A Song for the Dark Times av Ian RankinCriminality at Work Neighbourhood Policing av Martin InnesWrongs and Crimes av Victor Tadros

Advocates of Humanity Criminology: A Very Short Introduction The Politics of the Police Perpetrators of International Crimes
Advocates of Humanity av Kjersti LohneCriminology: A Very Short Introduction av Tim NewburnThe Politics of the Police av Benjamin BowlingPerpetrators of International Crimes