Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Organisation & administration av utbildning

Sök i Organisation & administration av utbildning

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Lärande, skola, bildning

av Ulf P. Lundgren
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Lärande, skola, bildning

Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt sven…


Handbok i klassrumsledarskap Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
Handbok i klassrumsledarskap av Jonas NilssonLärarens ledarskap : relationer och gru... av Matts DahlkwistInterkulturellt arbete i förskolan : me... av Jonas StierLäraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel Colnerud

Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas?
Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistLyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli FrelinFörskollärarens metod- och vetenskapste... Lärares relationskompetens : vad är det... av Jonas Aspelin