Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Socialt arbete

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

av Christer Cederlund
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med männis…


Förstå socialt arbete Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor Kritiskt socialt arbete Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda
Förstå socialt arbete av Martin BörjesonLevande socialt arbete : vardagsliv, sö... av Marcus HerzKritiskt socialt arbete Människor behöver människor : att lyssn... av Philip Lalander

Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person Grupphandledning : med yrkesverksamma inom vård och omsorg Metoder för forskning i socialt arbete ?hur, var och varför? Socialt arbete i storstaden : villkor och praktik
Relationer i socialt arbete : i gränsla... Grupphandledning : med yrkesverksamma i... av Mona PertoftMetoder för forskning i socialt arbete... av Dahlstedt (red.)Socialt arbete i storstaden : villkor o...