Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Socialvård & social service

Sök i Socialvård & social service

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

av Bo Hejlskov Elvén
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…

Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre pers…


Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete
Barn & unga i utsatta livssituationer :... Mellan makt och hjälp : om det flertydi... av Greta Marie SkauOmsorgsboken : möjligheter och svårighe... Socialpedagogik : pedagogiskt socialt a... av Christer Cederlund

Engagerande nätverksmöten Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre Förortssnuten Grupphandledning : med yrkesverksamma inom vård och omsorg
Engagerande nätverksmöten av Maria Moody KällbergPlanering och dokumentation av vård och... av Jan FlorinFörortssnuten av Hanif AziziGrupphandledning : med yrkesverksamma i... av Mona Pertoft