Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sociala frågor & processer

Sök i Sociala frågor & processer

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Flocken

av Johan Anderberg
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Flocken

”Med så många smittade som nu finns i Sverige så kommer smittspridning att ske. Vårt samhälle är inte särskilt annorlunda än Italiens, eller för den delen Kinas, så varför…


Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik Det är nog nu - Röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet Berättelsen om Kevinfallet : familjens egna ord om den stora rättsskandalen Berättelsen om Kevinfallet : familjens egna ord om den stora rättsskandalen
Våld i nära relationer : socialt arbete... Det är nog nu - Röster om jämställdhet... av Fanny WidmanBerättelsen om Kevinfallet : familjens... av Andreas SlättBerättelsen om Kevinfallet : familjens... av Andreas Slätt

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Klubben Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Omsorgsboken : möjligheter och svårighe... Klubben av Matilda Voss GustavssonHerrarna satte oss hit : om tvångsförfl... av Elin Anna LabbaNyanlända, interkulturalitet och flersp... av Pirjo Lahdenperä