Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkstudier & parlörer

Sök i Språkstudier & parlörer

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Kinesiska 1

av Meisang Wang Fredmark
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Kinesiska 1

Med Kinesiska 1 och 2 får eleven en god start på ett nytt språk med tusenåriga traditioner.Zhongwén Haoxué Kinesiska 1 och 2 är en läromedelsserie i kinesiska för nybörjare. Den…


Introducera Grammatik Sfi Introducera Läs Sfi Introducera Ord Sfi Språkarbete i alla ämnen
Introducera Grammatik Sfi av Karin Elffors SkogkärIntroducera Läs Sfi av Karin Elffors SkogkärIntroducera Ord Sfi av Karin Elffors SkogkärSpråkarbete i alla ämnen av Gun Hägerfelth

Etablera Grammatik Introducera Skriv Sfi Introducera Tala A Christmas Carol
Etablera Grammatik av Torun EckerbomIntroducera Skriv Sfi av Karin Elffors SkogkärIntroducera Tala av Karin Elffors SkogkärA Christmas Carol av Charles Dickens