Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språk & Lingvistik

Sök i Språk & Lingvistik

100 svenska dialekter

av Fredrik Lindström

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

100 svenska dialekter

Hur låter skånska? Varför låter göteborgare goa och glada? Varför finns det över huvud taget dialekter? Och varför säger man i vissa delar av Sverige ett apelsin, när det borde …

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…


Handbok för språkpoliser Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Flerspråkighet som resurs
Handbok för språkpoliser av Sara LövestamFlerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiBygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica AxelssonFlerspråkighet som resurs

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid Transspråkande i praktik och teori Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
Flerspråkiga elever : effektiv undervis... av Jim CumminsTransspråkande i praktik och teori av Gudrun SvenssonProcessinriktad läs- och skrivundervisn... av Catharina TjernbergAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne Trageton