Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

P - Teknik, industri och kommunikationer

Sök i P - Teknik, industri och kommunikationer

Verkstadshandboken

av Nils-Olof Eriksson

Livsmedels- och näringskunskap

av Helen Westblom Jonsson
Verkstadshandboken

Verkstadshandboken genomgår inför varje ny tryckning en noggrann revidering och uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny…

Livsmedels- och näringskunskap

Livsmedels- och näringskunskap ger en helhetsbild av livsmedlens väg från råvaruproduktion till tillagning. Näringsämnenas uppbyggnad och funktion presenteras i samband med olik…


Underhållsteknik Faktabok Karlebo handbok Byggprocessen Elektromekanik
Underhållsteknik Faktabok av Per MöllerKarlebo handbok av Stefan BjörklundByggprocessen av Uno NordstrandElektromekanik av Paul Håkansson

Motorstyrning Elinstallation yrkesmannaskap Faktabok E2000 Entreprenörskap Faktabok Reglerteknik Faktabok
Motorstyrning av Paul HåkanssonElinstallation yrkesmannaskap Faktabok av Paul HåkanssonE2000 Entreprenörskap Faktabok av Jan-Olof AnderssonReglerteknik Faktabok av Erik Jansson