Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Jo - Asien

Sök i Jo - Asien

The Mystery of the Hanging Garden of Babylon

av Stephanie Dalley

Babylonia: A Very Short Introduction

av Trevor Bryce
The Mystery of the Hanging Garden of Babylon

The Mystery of the Hanging Garden of Babylon is an exciting story of detection involving legends, expert decipherment of ancient texts, and a vivid description of a little-known…

Babylonia: A Very Short Introduction

The history of Ancient Babylonia in ancient Mesopatamia is epic. After playing host to three great empires, the Hammurabic and Kassite empires, and the Neo-Babylonian Empire rul…


In the Footsteps of King David Sjunkna palats : historien om upptäckten av Orienten Worlds of Bronze and Bamboo The Terracotta Warriors: Exploring the Most Intriguing Puzzle in Chinese History
In the Footsteps of King David av Yosef GarfinkelSjunkna palats : historien om upptäckte... av Mogens Trolle LarsenWorlds of Bronze and Bamboo av Grant HardyThe Terracotta Warriors: Exploring the... av Edward Burman

Legends of the Warring States The Works of Josephus Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount
Legends of the Warring States The Works of Josephus av Flavius JosephusJudah and the Judeans in the Neo-Babylo... The End of Days: Fundamentalism and the... av Gershom Gorenberg