Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

A - Bokväsen och biblioteksväsen

Sök i A - Bokväsen och biblioteksväsen

Att skriva en bra uppsats

av Lotte Rienecker

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

av Johan Alvehus
Att skriva en bra uppsats

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens a…

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt me…


Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande Guide till boksamtal med ovana läsare Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Att skriva : en hantverkares memoarer
Hållbara texter : grunderna i formellt... av Sofia AskGuide till boksamtal med ovana läsare av Jenny EdvardssonForskningsmetodikens grunder - Att plan... av Runa PatelAtt skriva : en hantverkares memoarer av Stephen King

Skriva för att lära Vi är syskon : tolv berättelser om att ha syskon Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna En bokhandlares dagbok
Skriva för att lära av Olga Dysthe3-6 årVi är syskon : tolv berättelser om att... Forskningshandboken : för småskaliga fo... av Martyn DenscombeEn bokhandlares dagbok av Shaun Bythell