Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Folkhälsa, personlig hälsa

Sök i Folkhälsa, personlig hälsa

Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancer…

Grundläggande folkhälsovetenskap

av Kristina Pellmer
Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition är ett svenskt standardverk inom utbildningar på högskolenivå, sedan 30 år tillbaka. Denna sjätte upplaga…

Grundläggande folkhälsovetenskap

Folkhälsoarbete förutsätter gedigna kunskaper om hur man kan påverka de levnadsförhållanden som har betydelse för folkhälsan. Utbildning inom folkhälsovetenskap spelar också en …


Hygien med egenkontroll Hälsopedagogik Sexologi Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
Hygien med egenkontroll av Peter HylmöHälsopedagogik av Liselotte OhlsonSexologi Den orättvisa hälsan : om socioekonomis...

Näringslära Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop
Näringslära av Ingrid ChristensonHygien och smittskydd i tandvården : at... av Mikael ZimmermanDiabetespsykologi : för ökad livskvalit... av Jon HaugHappy food : om hur mat och lycka hänge... av Niklas Ekstedt