Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Folkhälsa, personlig hälsa

Sök i Folkhälsa, personlig hälsa

Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancer…

Grundläggande folkhälsovetenskap

av Kristina Pellmer
Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition är ett svenskt standardverk inom utbildningar på högskolenivå, sedan 30 år tillbaka. Denna sjätte upplaga…

Grundläggande folkhälsovetenskap

Folkhälsoarbete förutsätter gedigna kunskaper om hur man kan påverka de levnadsförhållanden som har betydelse för folkhälsan. Utbildning inom folkhälsovetenskap spelar också en …


Hälsopedagogik Hygien med egenkontroll Sexologi Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
Hälsopedagogik av Liselotte OhlsonHygien med egenkontroll av Peter HylmöSexologi Den orättvisa hälsan : om socioekonomis...

Näringslära Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop
Näringslära av Ingrid ChristensonDiabetespsykologi : för ökad livskvalit... av Jon HaugHygien och smittskydd i tandvården : at... av Mikael ZimmermanHappy food : om hur mat och lycka hänge... av Niklas Ekstedt