Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ohg - Frivillig hjälpverksamhet

Sök i Ohg - Frivillig hjälpverksamhet

Mellan röst och service - Ideella organisationer i lokala v…

av Håkan Johansson

Arbetsintegrerande sociala företag - - organisation, ledars…

av Ulla-Carin Hedin
Mellan röst och service - Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

Oavsett om de benämns ideella organisationer, civilsamhälleorganisationer eller frivilligorganisationer är intresset för dessa större än någonsin både i Sverige och internatione…

Arbetsintegrerande sociala företag - - organisation, ledarskap och delaktighet

På 2000-talet har en ny företagsform etablerat sig i Sverige, arbetsintegrerande sociala företag. I dag finns över 300 sådana företag i landet. De flesta är små företag med 10&n…


Celebrity Humanitarianism Humanitarians at War Welfare and Religion in 21st Century Europe Good to Great : när vinst inte är målet : varför företagstänkande inte är lösningen : en monografi som kompletterar Good to great
Celebrity Humanitarianism av Ilan KapoorHumanitarians at War av Gerald SteinacherWelfare and Religion in 21st Century Eu... Good to Great : när vinst inte är målet... av Jim Collins

Gör goda gärningar : förändra ditt liv The Philanthropy Reader The Sublime, Terror and Human Difference World Hunger
Gör goda gärningar : förändra ditt liv av Shari ArisonThe Philanthropy Reader av Michael MoodyThe Sublime, Terror and Human Difference av Christine BattersbyWorld Hunger av Liz Young