Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

P - Teknik, industri och kommunikationer

Sök i P - Teknik, industri och kommunikationer

Verkstadshandboken

av Nils-Olof Eriksson

Livsmedels- och näringskunskap

av Helen Westblom Jonsson
Verkstadshandboken

Verkstadshandboken genomgår inför varje ny tryckning en noggrann revidering och uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny…

Livsmedels- och näringskunskap

Livsmedels- och näringskunskap ger en helhetsbild av livsmedlens väg från råvaruproduktion till tillagning. Näringsämnenas uppbyggnad och funktion presenteras i samband med olik…


Förstörda bevis Underhållsteknik Faktabok Karlebo handbok Byggprocessen
9-12 årFörstörda bevis av Martin WidmarkUnderhållsteknik Faktabok av Per MöllerKarlebo handbok av Stefan BjörklundByggprocessen av Uno Nordstrand

Grundkurs i ritningsläsning Faktabok Elektromekanik Motorstyrning Elinstallation yrkesmannaskap Faktabok
Grundkurs i ritningsläsning Faktabok av Frank ErikssonElektromekanik av Paul HåkanssonMotorstyrning av Paul HåkanssonElinstallation yrkesmannaskap Faktabok av Paul Håkansson