Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vf - Kirurgi och anestesi

Sök i Vf - Kirurgi och anestesi

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska…

av Johannes Järhult

Anestesi

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapite…

Anestesi

Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande klin…


Traumatologi Kirurgi Ortopedi Smärta och smärtbehandling
Traumatologi Kirurgi Ortopedi av Urban LindgrenSmärta och smärtbehandling

Akut kirurgi Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1 Akut ortopedi Fotkirurgi
Akut kirurgi av Johannes JärhultAkut och cancerrelaterad smärta : smärt... av Mads U. WernerAkut ortopedi av Lena HultmanFotkirurgi