Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för hälsovetenskaperna

av Göran Ejlertsson

Kvantitativ metod från början

av Annika Eliasson
Statistik för hälsovetenskaperna

Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälso…

Kvantitativ metod från början

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp k…


Tabeller och formler för statistiska beräkningar Grundläggande statistisk analys Practical Statistics for Medical Research Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna
Tabeller och formler för statistiska be... av Svante KörnerGrundläggande statistisk analys av Björn LantzPractical Statistics for Medical Resear... av Douglas G. AltmanÖvningsbok i statistik : för hälsoveten... av Göran Ejlertsson

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys Kvantitativ metod - en praktisk introduktion An Introduction to Medical Statistics Multivariate Observations
Statistisk verktygslåda 2 : multivariat... Kvantitativ metod - en praktisk introdu... av Christer ThraneAn Introduction to Medical Statistics av Martin BlandMultivariate Observations av George A. F. Seber