Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vf - Kirurgi och anestesi

Sök i Vf - Kirurgi och anestesi

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska…

av Johannes Järhult

Anestesi

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapite…

Anestesi

Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande klin…


Traumatologi Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1 Kirurgi Smärta och smärtbehandling
Traumatologi Akut och cancerrelaterad smärta : smärt... av Mads U. WernerKirurgi Smärta och smärtbehandling

Akut kirurgi Ortopedi Trädgårdsapoteket : att bruka och bereda terapeutiska örter Akut ortopedi
Akut kirurgi av Johannes JärhultOrtopedi av Urban LindgrenTrädgårdsapoteket : att bruka och bered... av Marie-Louise EklöfAkut ortopedi av Lena Hultman