Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för beteendevetare : faktabok

av Elisabet Borg

Statistik för beteendevetare : övningsbok

av Elisabet Borg
Statistik för beteendevetare : faktabok

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning. Änd…

Statistik för beteendevetare : övningsbok

Övningsbok till Statistik för beteendevetare är ett komplement till faktaboken med samma namn. Boken inleds med en kort repetition av grundläggande matematik och på omslagets in…


Stats: Data and Models, Global Edition Statistik för hälsovetenskaperna Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Kvantitativ metod från början
Stats: Data and Models, Global Edition av Richard De VeauxStatistik för hälsovetenskaperna av Göran EjlertssonStatistisk verktygslåda 1 : samhällsvet... av Göran DjurfeldtKvantitativ metod från början av Annika Eliasson

Statistisk dataanalys Statistisk verktygslåda 0 - - att förstå och förändra världen med siffror (bok Praktisk statistik Statistikens grunder - - vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys
Statistisk dataanalys av Svante KörnerStatistisk verktygslåda 0 - - att först... av Mimmi BarmarkPraktisk statistik av Svante KörnerStatistikens grunder - - vetenskap, emp... av Hans Nyquist