Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för hälsovetenskaperna

av Göran Ejlertsson

Kvantitativ metod från början

av Annika Eliasson
Statistik för hälsovetenskaperna

Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälso…

Kvantitativ metod från början

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp k…


Stats: Data and Models, Global Edition Multivariate Observations Grundläggande statistisk analys Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna
Stats: Data and Models, Global Edition av Richard De VeauxMultivariate Observations av George A. F. SeberGrundläggande statistisk analys av Björn LantzÖvningsbok i statistik : för hälsoveten... av Göran Ejlertsson

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models Tabeller och formler för statistiska beräkningar
Statistisk verktygslåda 2 : multivariat... Data Analysis Using Regression and Mult... av Andrew GelmanData Analysis Using Regression and Mult... av Andrew GelmanTabeller och formler för statistiska be... av Svante Körner