Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Användargränssnitt: design & användbarhet

Sök i Användargränssnitt: design & användbarhet

Interaction Design

av Helen Sharp

Interaktionsdesign och UX ; om att skapa en god användarupp…

av Mattias Arvola
Interaction Design

A new edition of the #1 text in the human computer Interaction field!Hugely popular with students and professionals alike, the Fifth Edition of Interaction Design is an ideal re…

Interaktionsdesign och UX ; om att skapa en god användarupplevelse

Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse. God användarupplevelse, eller UX (eng. us…


Don't Make Me Think, Revisited Interaction Design Rocket Surgery Made Easy Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design
Don't Make Me Think, Revisited av Steve KrugInteraction Design av Jennifer PreeceRocket Surgery Made Easy av Steve KrugSimple and Usable Web, Mobile, and Inte... av Giles Colborne

3D User Interfaces Web and Digital for Graphic Designers The UX Book This is Service Design Doing
3D User Interfaces av Joseph, Jr. LaViolaWeb and Digital for Graphic Designers av Neil LeonardThe UX Book av Rex HartsonThis is Service Design Doing av Marc Stinkdorn
 1. 1
 2. 2
 3. This is Service Design Doing av Marc Stinkdorn
  3
 4. Interaction Design av Helen Sharp
  4
 5. 5
 6. User Story Mapping av Jeff Patton
  6
 7. Lean UX, 2e av Jeff Gothelf
  7
 8. Rocket Surgery Made Easy av Steve Krug
  8
 9. Designing UX: Prototyping av Ben Coleman
  9
 10. Blender 3D By Example av Oscar Baechler
  10