Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qafb - Finansförvaltning

Driva eget: 49 sätt att öka vinsten

av Mikael Carlson

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och förmögen…

av Asbjörn Eriksson
Driva eget: 49 sätt att öka vinsten

Alla företag kan öka sin lönsamhet. Det är något som Mikael Carlson konstaterat efter att i över 30 år ha arbetat som konsult och rådgivare åt de flesta typer av företag –…

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit a…


Skatteavtal : tolkning och tillämpning Taxation: A Very Short Introduction Sörjda av ingen - saknade av få Mervärdesskattens grunder
Skatteavtal : tolkning och tillämpning av Ann-Sophie SallanderTaxation: A Very Short Introduction av Stephen SmithSörjda av ingen - saknade av få av Amanda WollstadMervärdesskattens grunder av Anna Sandberg Nilsson

Hjälp : skatteverket kommer! En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6) Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen Local Tax Policy
Hjälp : skatteverket kommer! av Christina Sjöstedt ForslundEn ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (... Tolkning och tillämpning av skatteflykt... av Carl-Magnus UgglaLocal Tax Policy av David Brunori