Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för beteendevetare : faktabok

av Elisabet Borg

Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb

av Jonas Björk
Statistik för beteendevetare : faktabok

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning:- Vi…

Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb

Praktisk statistik för medicin och hälsa är en bok vars pedagogiska idé skiljer sig markant från liknande läroböcker. Här står de praktiska tillämpningarna i centrum: först pres…


Statistik för beteendevetare : övningsbok Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Statistik för hälsovetenskaperna Robust Statistics
Statistik för beteendevetare : övningsb... av Elisabet BorgStatistisk verktygslåda 1 : samhällsvet... av Göran DjurfeldtStatistik för hälsovetenskaperna av Göran EjlertssonRobust Statistics av Peter J. Huber

Statistisk verktygslåda 0 - - att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt) Stats: Data and Models, Global Edition Statistisk dataanalys Kvantitativ metod från början
Statistisk verktygslåda 0 - - att först... av Mimmi BarmarkStats: Data and Models, Global Edition av R. De VeauxStatistisk dataanalys av Svante KörnerKvantitativ metod från början av Annika Eliasson