Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Folkopinion & opinionsundersökningar

Sök i Folkopinion & opinionsundersökningar

Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

av Mikael Gilljam

Euroscepticism and the Future of European Integration

av Catherine E. De Vries
Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

Den allmänna opinionen är en introducerande handbok som ger en bred översikt över olika frågor om opinion och demokrati.Boken tar avstamp i fem huvudfrågor:– Vad är opinio…

Euroscepticism and the Future of European Integration

The European Union (EU) is facing one of the rockiest periods in its existence. No time in its history has it looked so economically fragile, so unsecure about how to protect it…

Opinionsbildning Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser The Oxford Handbook of Political Behavior Mapping and Measuring Deliberation
Opinionsbildning av Olof PeterssonKampen om opinionen : politisk kommunik... The Oxford Handbook of Political Behavi... Mapping and Measuring Deliberation av Andre Bachtiger